Uczestnicy Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech obradujących w dniach od 29 września do 1 października w Bonn,  zwracają się do władz polskich z apelem o szacunek do wszystkich organizacji polskich w Niemczech, a nie tylko do tych przez nich wybranych.

W preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest mowa o złączeniu „więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie". Art. 36 stanowi, że „podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej". Konstytucja nie różnicuje jakich obywateli państwo polskie powinno wspierać, a jakich nie.

Członkowie naszych stowarzyszeń są polskimi obywatelami, a zatem państwo polskie ma obowiązek wspierać je wszystkie. Niemniej jednak w ostatnich latach dochodzi do wyłączenia z tego wsparcia niektórych organizacji polonijnych. Jest to wbrew zasadom demokracji oraz zasad Konstytucji.

Żądamy od polskich władz wypełniania przepisów Konstytucji włączania w konsultacje oraz wspierania finansowego wszystkich organizacji polonijnych, bez względu na polityczne sympatie urzędników państwowych.

Uczestnicy Kongresu z niepokojem odnotowują fakt działania władz polskich prowadzących do napiętych relacji z Unią Europejską. Osłabia to dobry wizerunek Polski i pozycję polskich obywateli w Niemczech.

Pragniemy, aby władze polskie pracowały w duchu wspólnych europejskich wartości, dla podniesienia wartości Polski i Polonii w Europie.

Bonn, 1. października 2023